BATC

De Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) heeft als als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed HBO geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes.

Kern is onze visie dat elke therapeut vanuit zijn eigenheid natuurgericht kan werken, want dat geeft de hoogste kwaliteit naar de consument.

Op de website van BATC kunt u meer informatie vinden over de verschillende vergoedingen per ziektekostenverzekeraar.

Website van de BATC