Je doorloopt als cliënt de volgende stappen.

1) Anamnese – Ik voer een uitgebreid intakegesprek waarbij ik gerichte vragen stel om meer informatie te verkrijgen over jou. We bespreken je lichamelijke klachten, je gedragspatronen en de elementen die een rol spelen in het ontstaan van je klacht.

2) Onderzoek – Ik voer een polsdiagnose uit om een beeld te krijgen van de huidige toestand van je klacht zodat ik een mogelijke behandeling hierop kan afstemmen.

3) Behandelplan op maat – Ik geef je een helder en duidelijk overzicht van de anamnese en het onderzoek en maak een plan van aanpak. We bespreken daarbij ook de werkvormen die we kunnen inzetten om jouw huidige situatie te verbeteren.

4) Ik geef je een heldere en duidelijke uitleg van de behandelingen. Ook bespreken wij de behandelfrequentie en tijdsduur van de behandeling.

5) De tussentijdse evaluatie en zorg worden afgesloten met een eindevaluatie .

Geschillencommissie BATC

Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Privacy statement, GDPR/AVG

Conform de GDPR/AVG wet zijn wij verplicht een privacy statement te publiceren. Deze vindt u hieronder.