Familieopstelling, wat kun je ermee?

Een familieopstelling, of systemisch werk, is waardevol wanneer iemand spanningen met wortels in de familiedynamiek ervaart. Met familieopstellingen maak je de verstoorde verhoudingen binnen een familie zichtbaar en breng je een proces van acceptatie en heling op gang.

Problemen kunnen ontstaan door gebeurtenissen die je cliënt in zijn gezin heeft meegemaakt, zoals hechtingsproblemen of zich niet geaccepteerd voelen. Maar ook door gebeurtenissen in de familie die soms generaties teruggaan. Zo kunnen bijvoorbeeld echtscheiding, huiselijk geweld, het vroegtijdig overlijden van ouders of kinderen en miskramen, maar ook oorlog en seksueel misbruik zich generaties later nog uiten in negatieve patronen, relatieproblemen, angstklachten en levensvragen. Met de techniek van familieopstellingen maak je de oorzaken en relaties inzichtelijk voor je cliënt.

Met de opstelling worden emotionele spanningsvelden binnen de familie helder gemaakt en kan de onderliggende oorzaak van de problemen worden opgespoord. In de praktijk werk ik hiermee in een 1 op 1 opstelling.